Ако имате страхотна идея или вече работещ бизнес, Вие се нуждаете и от страхотни софтуерни решения. Те спeстяват време, пари и труд. Изратете ни кратко описание на Вашите нужди и ние ще разработим концепция за софтуерно приложение, с което да решим Вашия проблем.

Winzes Studio разполага с екип от опитни разработчици, еkсперти в работата с:

  • Objective-C
  • .NET
  • Cocoa Touch
  • Java
  • Android Apps
  • Java Enterprise Edition
  • EJB
  • JMS
  • JSF
  • JUnit

Предлагаме софтуерни решения във всички сфери на бизнеса, като: складов софтуер, финансов и счетоводен софтуер, desktop приложения по Ваша заявка, мобилни приложения с бизнес насоченост. 

Свържете се с нас сега!