Сан Винсенте

Сан Винсенте е висококачествена вода, предлагана в Източна Европа. Проектът е разработен на 5 различни езика: английски, български, македонски, сръбски и албански.

Платформата е Wordpress. Дизайнът е вдъхновен от архитектурата на древната Римска Империя, италианския Ренесанс и чара на Адриатика.

Технологии: PHP 5, MySQL 5, HTML 5, CSS 3, JavaScript, jQuery;

Клиент: Сан Винсенте