consulting1

Успешният бизнес е сложна комбинация от множество фактори, а маркетинговата стратегия е най-ключов от тях. Истината е, че изграждането на добра стратегия изисква опит, знания, проучвания, оценка на риска и организация. Ако вие не сте готови да подготвите всички тези стъпки, то ние сме тук, за да Ви помогнем. 

Winzes Studio разполага с експерти в сферата на:

  • Online маркетинг

  • Видео реклама

  • Маркетинг в социалните мрежи

  • CPC / CPM рекламни кампании 

  • Разработка на уеб сайт

  • Разработка на desktop приложения

  • Разработка на мобилни приложения

  • Интернет продажби

Ние ще предоставим пълен доклад с цялата необходима информация за Вашият проект. SWOT анализ, конкуренция, рискови фактори, структура и др.

Заявете консултация сега!