3ddesign1Живеем в триизмерен свят. Всичко около нас е истинско. Можем да почувстваме всеки ъгъл, да видим всеки блясък или сянка. За да убедите клиентите си в
качеството на вашия продукт, Вие трябва да им покажете реалността. Перфектният продукт има нужда от перфектна презентация. Напоследък най-
иновативният метод за продуктова визуализация е с 3D рендеринг.


3D дизайнерите в Winzes Studio са експерти в сферата на:

  • 3D Продуктов дизайн

  • 3D Моделиране

  • 3D Анимация

  • Анимирани графики

  • Пост Продукция

  • Цветна корекция

  • CGI  

Ние визуализираме вашето въображение!

Поръчайте вашия 3D проект СЕГА!