brochure2

Брошурите представляват малки хартиени материали за реклама, съдържащи полезна информация за продукт, услуга или промоция. Предимството на използването на брошури е, че производството им не излиза скъпо и могат да достигнат голям брой клиенти.

Съществуват 5 вида брошури:

Leave-Behinds - този тип съдържа пълно описание на продукта или услугата - всичко, което потенциалният клиент трябва да знае. Обикновено този тип брошури се раздават след среща с вашия клиент.

Point of Sale - това е перфектното решение за места с голям брой потенциални клиенти - когато хората чакат на опашки в магазина или просто брошурите са подредени по рафтовете за реклама в метрото. Информацията трябва да е описателна, промоционална и да може да привлече вниманието на клиента. В този случай наличието на добра графика/снимка е изключително важно.

Respond to Inquires - този вид брошури е за клиентите, които вече са взели решение за покупка. Информацията вътре трябва да обяснява процеса на покупка и да изтъква предимствата на продукта или услугата.

Direct Mail Brochure - вие изпращате тази брошура заедно с пакета към клиента. Трябва да изглежда като малък продуктов каталог и трябва да съдържа снимки, описания или технически спецификации. Добра идея е също да включите благодарствени думи към клиента.

Sale Support Brochure - този тип брошури са добри както за търговеца, така и за клиента. Трябва да съдържат големи изображения и ясни заглавия. Търговецът помага на клиента, използвайки информацията в брошурата, като по този начин клиентът може много ясно да забележи различията и спецификациите на отделните продукти или услуги.

Без значение от кой от 5-те вида имате нужда, ние можем да ги създадем за вас.

Ние предлагаме:

  • Уникален и модерен дизайн
  • Готови за печат файлове
  • Разнообразие от стилове, като: хоризонтални, вертикални, брошури с 1, 2 или 3 страници и други.


Поръчайте своята брошура СЕГА!